Image Alt

Concòrdia

Concordia entre una proposició de llei sobre moratòria

La Proposició de llei de Concòrdia per suspendre temporalment l’atorgament de noves llicències d’urbanització, admesa a tràmit parlamentari

Sindicatura ha admès a tràmit parlamentari la Proposició de llei de Concòrdia de moratòria temporal de l’atorgament de noves llicències urbanístiques. Tal com va anunciar el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, durant el seu discurs en el Debat d’Orientació Política, l’objectiu és suspendre temporalment l’atorgament de noves llicències d’obres d’urbanització, siguin integral o parcial, i d’obres de nova planta, així com pel que fa a nous plans parcials.

La moratòria té una durada màxima d’un any i està vinculada a la modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (coneguda com a LGOTU o Llei del sòl), de manera que el Govern podrà decretar-ne la finalització un cop entri en vigor dita modificació.

Existeixen, però, algunes excepcions, per a les quals aquesta moratòria no tindrà efecte. És en els casos de les llicències d’obra de nova planta promogudes pel Govern o pels comuns; de les llicències d’obra de nova planta que es destinin a l’ús d’habitatge unifamiliar; de les llicències d’obra de nova planta per aquells edificis que estiguin situats en nucli urbà, independentment de quin sigui el seu ús; dels projectes d’interès nacional, i dels projectes industrials i tecnològics d’alt valor estratègic, si així ho determinen el Govern o els comuns.

A més, cal tenir en compte que totes les sol·licituds de llicències urbanístiques entrades abans de l’entrada en vigor de la llei també quedaran exemptes de la moratòria, ja que s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa que era vigent en el moment d’entrar-les.

La Proposició de llei neix arran del creixement urbanístic desmesurat que ha viscut Andorra els darrers temps, amb una entrada desorbitada d’inversors estrangers immobiliaris de caràcter especulatiu, que ha provocat tensions no només sobre el territori, sinó també sobre el medi ambient i sobre el conjunt del mercat de l’habitatge. El grup parlamentari considera que per a un país com Andorra, de dimensions reduïdes, recursos naturals escassos i una geografia de muntanya i accidental, la situació actual és especialment negativa. D’aquí que adequar el creixement urbanístic a les capacitats del país s’hagi convertit en una tasca inajornable.

Concòrdia veu imprescindible adoptar les mesures que proposa en aquesta proposició de llei, per tal de minimitzar el risc d’un més que possible “efecte crida”, tenint en compte que són mesures que ja recull l’article 31 de la Constitució, segons el qual l’Estat ha de vetllar per a l’ús racional del sòl i els recursos naturals, sense posar en risc les generacions futures. La formació lamenta, en l’exposició de motius, que cada cop s’urbanitzin més terrenys, però de manera desorganitzada, poc racional i poc integrada, la qual cosa està deteriorant l’entorn natural amb efectes irreversibles.

 

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.