Decàleg Concòrdia

Quins són els 10 punts bàsics que definiexen la filosofia de Concòrdia?

Dret a l’habitatge: llars a i per a Andorra

És necessari garantir el dret a un habitatge digne, prioritzant l’accés a una llar a Andorra per les persones del país, davant d’un model especulatiu provocat per la inversió estrangera en immobles. Cap resident ha de veure’s obligat a marxar d’Andorra. Cal introduir al mercat els milers de pisos buits.

Economia innovadora: diversificació, talent i oportunitats

La principal font de riquesa ha de ser fruit d’iniciatives andorranes que generin atractius, i la inversió estrangera ha de ser complementària a aquestes activitats i propostes, sempre que sigui diversa i innovadora. El més preuat que té el país és el seu capital humà, que hem de fer créixer mitjançant la creació d’un ecosistema d’educació de qualitat, d’innovació i de recerca. En definitiva, cal un marc que promogui el talent, n’eviti la fuga, i incentivi la capacitat emprenedora.

Govern obert: transparència, responsabilitat i participació

Implementar un model de governança transparent que permeti una millor rendició de comptes, que faciliti mitjans de participació política per a totes les persones residents al país, i que aposti per l’avaluació de l’acció pública, definint objectius clars i mesurables per totes les seves actuacions. El Govern ha de col·laborar activament amb l’oposició i amb les minories polítiques, treballant pel bé comú.

Qualitat en la planificació, gestió i governança del turisme

El paisatge, la natura i la cultura pròpia són els principals atractius d’Andorra. És necessari desenvolupar i promoure aquests eixos enfront del model de turisme de masses; del país com a parc d’atraccions inconnexes i d’activitats comercials de baixa productivitat, que genera alts costos socials i ambientals. Cal una planificació estratègica i de coordinació d’activitats transversal entre les institucions i els operadors econòmics.

Teixit social i comunitat

Recuperar espais de trobada social i institucions tradicionals com els quarts, veïnats i assemblees magnes. Promocionar les tradicions i la cultura popular per fomentar la cohesió i reduir la fractura actual de la societat andorrana, activant els mecanismes necessaris perquè el català esdevingui la principal llengua d’intercanvi del país.

Equitat fiscal i corresponsabilitat

Mantenir una fiscalitat atractiva respecte al nostre entorn, garantint l’estabilitat financera de l’Estat i protegint les rendes més baixes. Incentivar una economia productiva que asseguri que els capitals i el gran patrimoni contribueixen de forma veritablement equitativa, amb corresponsabilitat de càrregues entre la població andorrana segons la seva renda disponible. Assegurar la responsabilitat de l’Estat en el manteniment d’unes finances equilibrades, evitant l’excés de deute públic i respectant les generacions futures.

Benestar, eix central de país

Defensar un model de benestar que guiï el model econòmic, i no a la inversa. Assegurar la qualitat de vida al llarg de les seves diferents etapes, al voltant d’una nova llei específica que traci un full de ruta amb indicadors concrets i marqui l’acció de govern. Definir un model de protecció social vigorós i inclusiu, que fomenti dignificar la persona, dotant-la d’eines emancipatòries. L’accés a l’esport i la promoció d’estils de vida saludables són cabdals en la societat del benestar.

Obertura d’Andorra i la seva economia des de la seva singularitat

Andorra és europea de cultura, de llengua i de geografia. Cal, en el seu context regional, trobar un encaix que respecti la singularitat andorrana sense desplaçar les persones i les empreses del país. En lloc d’entrar al mercat interior europeu a qualsevol preu, Andorra ha de centrar els seus esforços en l’entorn Pirinenc, en enfortir les relacions bilaterals en l’economia i el comerç, l’educació i la recerca, i aprofitar plenament les possibilitats de la participació a Nacions Unides, al Consell d’Europa, així com a la resta de places multilaterals.

Bé comú, igualtat d’oportunitats i dignitat del treball

És necessària la promoció de la igualtat efectiva d’oportunitats, vetllant per a garantir les màximes possibilitats a les persones que viuen al país. La igualtat de gènere ha d’estar al centre de l’acció pública, així com la inclusió dels col·lectius vulnerables. És necessari dignificar totes les ocupacions, valorant la contribució del treball domèstic, i aconseguint que tothom senti que afavoreixen el benestar comú d’Andorra.

Recuperació el sentit d’escala i protecció del territori, els recursos naturals i el patrimoni

El territori ha de tenir un creixement planificat i ordenat, preservant l’entorn, protegint i incrementant els recursos naturals de què Andorra disposa. Cal defensar la creació d’un parc natural nacional que envolti el país, amb corredors ecològics i limitant les noves construccions a les històricament existents. S’ha d’assegurar la regulació de paràmetres estètics unificats i un urbanisme que creï espais socialment responsables, on puguin conviure el patrimoni cultural i natural. S’ha de protegir els béns comunals com a elements cabdals de la sobirania andorrana.

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.