Image Alt

Concòrdia

Casadevall pregunta pels entorns protecció

Govern reconeix que els 20 metres de protecció dels entorns són insuficients

El proppassat 28 d’agost, el conseller general Jordi Casadevall, entrava una pregunta amb resposta escrita al govern respecte als entorns de protecció dels Béns immobles d’interès cultural.

En resposta a la demanda d’informació, el ministeri ha estat clar manifestant que “majoritàriament, els 20 metres d’entorn de protecció cautelar que estableix la Llei 15/2014, de modificació de la Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra, resulten insuficients per garantir la conservació dels béns immobles d’interès cultural, sobretot en el cas dels monuments que se situen en zones no urbanitzades“.

A més, la ministra Bonell, en la seva resposta, informa que aquesta decisió política de modificar la Llei el 2014 (val la pena recordar que en aquell moment, era consellera general i va aprovar l’esmentat text) va ser fruit d’un acord entre els comuns i el Govern i “va ser motivada perquè es va considerar que els entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural no s’estaven resolent al ritme adient, i l’aplicació havia generat controvèrsies quant a les competències entre les administracions per una divergència de criteris”, i acaba reconeixent que “després de nou anys de la modificació del 2014, queda palès que cap de les situacions legals, la del 2003 i la del 2014, no han contribuït a la consecució d’objectius com la delimitació dels entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural”.

La ministra acaba afirmant que s’està treballant en un nou text legal que “afavoreixi i millori la identificació, la gestió i la conservació dels béns culturals”, una conclusió que va molt lligada al que proposava Concòrdia en el programa electoral, on apostava per modificar la Llei de patrimoni natural augmentant els metres de perímetre de protecció provisional dels monuments declarats pendents d’entorn de protecció definitiva, afegint de complementar aquests entorns per tal d’assegurar el gaudi dels monuments nacionals del país a les generacions actuals i futures.

 

 

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.