Image Alt

Concòrdia

El GP de Concòrdia presenta 12 esmenes al projecte de llei del Raonador

Concòrdia proposa establir uns criteris de selecció objectivables basant-se en mèrits i formació pel Raonador del Ciutadà

Concòrdia ha presentat una dotzena d’esmenes a la Proposició de llei del Raonador del Ciutadà, plantejada pel grup parlamentari socialdemòcrata. La gran majoria són de modificació d’alguna part del text.

Una de les principals esmenes presentades és la que suprimeix el fet que el raonador pugui impugnar, davant el Tribunal Constitucional, aquelles lleis que lesionin drets individuals protegits constitucionalment, ja que per tal de donar-se caldria una modificació de la Constitució. Si bé és una facultat del tot legítima, s’insta que sigui a través d’una recomanació no vinculant al Govern o al Consell General, que se li atorgui al raonador aquesta possibilitat d’impugnar.

Una altra de les esmenes destacades que ha formulat el grup parlamentari de Concòrdia és la relacionada amb el procés de selecció del Raonador del Ciutadà, de manera que dos mesos abans que expiri el seu mandat s’emeti una convocatòria pública per cobrir la vacant i que sigui la comissió legislativa de Justícia i Interior l’òrgan encarregat de seleccionar el candidat, d’acord amb les seves competències, capacitats i mèrits. Els candidats hauran de comparèixer públicament davant la comissió i aquesta haurà d’emetre un dictamen sobre la idoneïtat de cadascun. Posteriorment, el ple del parlament haurà de votar el candidat, que finalment serà nomenat pel Consell General amb el vot favorable d’una majoria reforçada.

Precisament, per tal de donar compliment a l’esmena anterior, la comissió legislativa de Justícia i Interior haurà d’estipular els criteris objectivables per escollir el raonador.

En aquest sentit, Concòrdia concreta els requisits per a l’elecció del raonador, que ha de tenir formació acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o jurídiques. I alhora, s’explicita que el candidat o candidata no ha de comptar amb antecedents penals.

Sobre la durada del mandat del raonador, el grup parlamentari de Concòrdia proposa que sigui de set anys en lloc de sis, si bé és la durada mínima que recomana la Comissió de Venècia. Alhora, es proposa equiparar la seva retribució amb la que pot tenir un càrrec ministerial.

Amb relació a tots aquells punts on la Proposició de llei parla de “discriminació de tot tipus, contra actituds racistes, xenòfobes, antisemites i intolerants”, s’afegeix també el terme “sexistes”, per tal de ser més exhaustius amb les tipologies discriminatòries.

Finalment, Concòrdia considera que el càrrec de raonador és només incompatible quan es té un altre càrrec o s’executen funcions en el si d’un partit polític o d’una organització empresarial i sindical. S’exclou, així, la militància, per tal de vetllar pel dret a la llibertat d’associació.

 

Andorra la Vella, 16 de maig de 2024

 

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.