Image Alt

Concòrdia

Pol Bartolomé demana sobre especulació

Concòrdia demana dades sobre les inversions immobiliàries de caràcter especulatiu

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una demanda d’informació sobre la quantitat de béns immobles transmesos a Andorra amb un caràcter especulatiu.

El passat 1 de gener va entrar en vigor la nova Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. Un text que va deixar sense efecte l’anterior Llei de plusvàlues immobiliàries, de manera que aquest gravamen va quedar absorbit per l’impost sobre societats i els impostos sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sobre la renda de les persones no residents (IRNR).

En resum, la nova Llei estableix un gravamen addicional del 5% per a les transmissions que s’hagin realitzat dins dels primers dos anys de l’adquisició del bé immoble, un període en el qual es produeixen la majoria d’inversions especulatives.

Doncs bé, per tal de valorar si aquests gravàmens que s’apliquen actualment són suficients per prevenir l’especulació, el conseller general Pol Bartolomé ha demanat, d’una banda, el llistat i el nombre de béns immobles que s’han transmès al Principat durant els primers cinc mesos d’aquest any i que han estat sotmesos a aquest gravamen addicional del 5%.

D’altra banda, Bartolomé també ha sol·licitat el llistat i el nombre de béns immobles que es van transmetre a Andorra durant tot l’any 2023, desglossat per les tipologies de gravamen previstes en l’anterior impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. D’aquesta manera, es podrà conèixer quina proporció de béns immobles van ser transmesos abans de transcórrer un període mínim de dos anys. I, en conseqüència, conèixer quina és la proporció d’inversions immobiliàries especulatives que es realitzen a Andorra.

 

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.