Image Alt

Concòrdia

nuria segues

Concòrdia advoca per la plena ratificació del Conveni d’Istanbul

El Grup Parlamentari també pregunta al Govern per l’enduriment dels criteris del reagrupament familiar.

La Presidenta suplent del Grup Parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, en representació dels consellers generals que integren el grup, ha entrat a Sindicatura una esmena a la totalitat de devolució respecte de la renovació de la reserva referida a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul,  emesa per Andorra en el moment de la ratificació del referit conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.

L’esmentat article, que es pretén renovar la seva reserva en la pròxima sessió del Consell General, fa menció a què “l’Estat hauria de concedir una indemnització adequada als que hagin patit danys greus contra la seva integritat física o la salut, en la mesura que el perjudici no estigui cobert per altres fonts, en particular per l’autor del delicte, les assegurances o els serveis socials i metges finançats per l’Estat. Això no impedeix a les parts requerir a l’autor del delicte el reemborsament de la indemnització concedida, sempre que la seguretat de la víctima es tingui en compte de manera adequada.”.

Des del Grup Parlamentari de Concòrdia s’entén que tornar a renovar aquesta reserva no permet vetllar perquè la Llei d’Igualtat sigui efectiva.  Aquesta efectivitat passaria per posar en pràctica aquelles polítiques de prevenció de la violència de gènere però, també, per donar resposta a les dones que queden desprotegides davant de situacions com les que es refereix l’esmentat article.

Concòrdia considera que la indemnització en casos de violència de gènere ha de ser sufragada íntegrament pel maltractador, però que en els casos que aquest no se’n pugui fer càrrec immediatament, l’Estat ha d’intervenir -de forma provisional-, aportant el fons que l’autor del delicte haurà de reemborsar a posteriori de forma fraccionada .


Segués pregunta per l’enduriment del reagrupament familiar

La Presidenta suplent del Grup Parlamentari de Concòrdia també ha entrat una pregunta oral dirigida al Govern amb relació a l’enduriment del reagrupament familiar.

La consellera general, partint de les declaracions fetes en una compareixença per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, relatives a la quota especial d’autoritzacions d’immigració i a la modificació dels requisits d’autorització d’immigració en el marc del reagrupament familiar, demana pel criteri, quantitatiu com qualitatiu en el que s’ha basat el ministeri per endurir els requisits econòmics per optar al reagrupament familiar, així com per la motivació de dita decisió.

La resposta s’obtindrà en la sessió prevista pel pròxim 13 de juliol.

 

 

 

 

 

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.