Image Alt

Concòrdia

Presentació proposta llei per evitar especulació immobiliària

Concòrdia presenta una Proposició de llei per lluitar contra l’especulació immobiliària

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat a tràmit parlamentari una Proposició de llei per evitar l’especulació immobiliària. El text modifica la Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, i la Llei sobre transmissions patrimonials immobiliàries (ITP). Els consellers generals Cerni Escalé i Pol Bartolomé han explicat els detalls en una roda de premsa, aquest matí.

L’objectiu de la proposta és vetllar pel compliment del dret a un habitatge digne, adaptant el marc normatiu a les necessitats del país i acabant amb les inversions immobiliàries que impulsen l’especulació. El creixement demogràfic, que s’ha incrementat prop d’un 10% els darrers quatre anys, unit al fet que la llei d’inversió estrangera permet l’adquisició d’immobles sense cap límit a persones estrangeres no residents, ha portat el mercat de l’habitatge a una tensió sense precedents. De fet, convé recordar que el preu de l’habitatge a Andorra s’ha incrementat per sobre de la mitjana europea. Per exemplificar-ho, el preu del metre quadrat al Principat s’ha multiplicat per tres respecte dels països del nostre entorn. En paraules del conseller general Pol Bartolomé, “el marc tributari que grava l’especulació immobiliària a Andorra és un dels més permissius del món”.

El primer capítol modifica el recàrrec especial sobre els guanys especulatius en les transmissions de béns immobles situats al Principat. En l’actualitat, arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, el passat 1 de gener, aquest recàrrec és fix i del 5% per a l’Impost de Societats, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre la Renda dels No Residents Fiscals (IRNR). Tal com ha explicat el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, la reacció del Govern fins ara ha estat rebaixar la pressió fiscal i pacificar el camí a tots aquells amb voluntat d’especular. La proposta de Concòrdia, doncs, estableix diversos trams, de manera que el tipus aplicable és més elevat com més curt sigui el període de temps que ha passat des de l’última compravenda de l’immoble. Així, el recàrrec aplicable va des del 0%, per aquelles transmissions en què hagin passat més de 10 anys des de la darrera compravenda, fins al 25%, per aquells immobles que es venguin i encara no hagin passat dos anys des de la darrera transacció.

Amb aquesta Proposició de llei, s’aplica el recàrrec especial en el cas d’un canvi de destí, és a dir, immobles que estaven destinats al lloguer i són posats a la venda.

Pel que fa al segon capítol, la proposta de Concòrdia incrementa el tipus de gravamen relatiu a l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP), essent d’un 10% en total i equiparant els trams estatal i comunal. Així, el de l’estat que actualment és de l’1%, la formació proposa elevar-lo fins al 5%. I el corresponent als comuns, que compta amb una forquilla d’entre el 0,5% i el 3%, es proposa que també sigui del 5% fix.

Amb tot, les persones residents a Andorra en els últims cinc anys i que vulguin adquirir un primer habitatge, amb un cost màxim de 500.000 euros, estaran exempts de pagar aquest ITP i el recàrrec especial, sempre que aquest sigui la seva primera residència durant els primers cinc anys posteriors a la compra.

La voluntat d’aquesta Proposició de llei no és en cap cas recaptatòria, sinó dissuasiva. De fet, “ens agradaria no haver-la presentat, però ens hi hem sentit obligats”, ha dit Cerni Escalé durant la roda de premsa, argumentant que han passat dos mesos des que l’executiu va anunciar el pla de xoc de mesures urgents i encara no l’ha presentat oficialment. “El Govern hauria d’haver presentat el Projecte de llei en el moment de presentar les mesures, ja que es tracta d’un avís a les persones que vulguin especular”, ha conclòs.

 

A continuació, podeu llegir la Proposició de llei per evitar l’especulació immobiliària.

 

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.